MedicalFysioterapi - Östermalm
Landstingsanslutna Fysioterapeuter – Remissfritt!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi skickar ut inspiration och tips högst en gång i månaden. Du kan när som helst säga upp det via de brev som kommer, eller via meddelande till oss.
Vi lämnar inte ut din adress till någon annan.
Användarregler
Stockholm Medical Group AB (nedan kallat ”Medicalgruppen” eller ”vi”) värdegrund bygger på hänsyn, omtanke och respekt. När du använder vår tjänst ber vi dig därför att förhålla dig till följande regler:

Använd inte förolämpande, kränkande, provocerande eller hotfullt språk.

Använd inte ett språkbruk som är diskriminerande vad gäller kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Hot eller trakasserier är inte tillåtna hos Medicalgruppen. Med hot avses ord som uttrycks verbalt eller skriftligt och/eller handling som ämnar vålla någon obehag eller skada.

Medicalgruppen behandlande personal får endast kontaktas inom ramen för ett ärende hos Medicalgruppen.

Om dessa regler inte efterlevs kan Medicalgruppen vidta åtgärder så som att inaktivera användarkontot och/eller polisanmäla.