MedicalFysioterapi - Östermalm
Remissfritt - Frikort gäller - 250 kr / Besök
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi skickar ut inspiration och tips högst en gång i månaden. Du kan när som helst säga upp det via de brev som kommer, eller via meddelande till oss.
Vi lämnar inte ut din adress till någon annan.
Hur vi arbetar för en trygg och säker vård
Du ska kunna känna dig trygg hos oss. Därför är det viktigt att du känner till dina rättigheter, oavsett om du är patient eller närstående. 

På de här sidorna har vi samlat information om din journal och hur sekretessen fungerar, men också om hur du är delaktig i den vård du får och hur du kan lämna synpunkter och klagomål. Vi berättar också om vårt patientsäkerhetsarbete och hur kvalitetsregister hjälper till att utveckla vården. Du kan också läsa om de viktigaste lagarna som styr vården och vad vårdgarantin är.
Patientsäkerhet
Vi fokuserar mycket på säkerhet. Ändå kan det förstås ske fel i vården. Fel uppstår inte av en slump, utan beror ofta på bristande bakomliggande rutiner eller en felaktig organisation. Därför rapporterar och undersöker vi avvikelser grundligt. Läs mer...
Din delaktighet
När du deltar i beslut om din vård ökar chansen för att vi ska kunna hjälpa dig att nå en bättre livskvalitet. Målet är att både du som patient och dina närstående ska vara delaktiga och kunna påverka den vård du får. Det finns flera olika forum för det. Läs mer...
Din journal
All vård som du får dokumenteras i din patientjournal. Bara de som vårdar dig ska läsa det som finns i din journal. Vi delar heller inte information med dina andra vårdgivare om du inte godkänner det. Detsamma gäller information till dina närstående om du är myndig. Läs mer...
Kvalitetsregister
Kvalitetsregister är ett sätt för sjukvården att följa upp olika sjukdomar och förbättra behandlingen. Vi hoppas att du deltar, eftersom ju fler som är med, desto tydligare och mer säkra blir resultaten. 
Läs mer...
Lagar och regler
Hälso- och sjukvården styrs av lagar och regler för att skapa en trygg och säker vård. Här hittar du några av de lagar och regler som gäller när du vårdas hos oss. Läs mer...
Synpunkter
Vi vill gärna veta vad du som patient, brukare eller närstående tycker om den vård vi ger. Det hjälper oss att förbättra våra rutiner och metoder. Läs mer...
Vårdgarantin
Vi omfattas av vårdgarantin, vilket betyder att vi har som mål att du ska få vård i rätt tid, men om du av någon anledning skulle få vänta för länge kan du byta mottagning. Läs mer...
1177 Vårdguidens e-tjänster
1177 Vårdguidens e-tjänster har öppet dygnet runt, året om. Därför kan du kontakta sjukvården när det passar dig. Tryggt och säkert. Läs mer...